Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

www.metel.eu

Bezpečnost

Secured management

Za účelem zajištění maximální bezpečnosti přenosu dat používá konfigurační software SIMULand.v4 šifrovací
algoritmus AES a hash algoritmus SHA1 proti neautorizované změně přenášených dat. Zařízení tak splňují požadavky normy EN50136.
Dalšími důležitými prvky zvyšujícími bezpečnost systému LAN-RING jsou:
1. Předávání stavů přenosové soustavy do integračního softwaru prostřednictvím šifrovaného protokolu SNMPv3. Pro integraci do dalších programů poskytujeme MIB soubory.

Kruhová topologie

Jedním ze základních prvků bezpečnosti systému LAN-RING je rychlé přesměrování dat na záložní linku. Od roku 2008 tuto funkci plnil protokol LAN-RING.v1 s dobou přepnutí do 30ms od vzniku poruchy. Každý kruh v systému má unikátní ID a jeden switch s funkcí MASTER (řídí kruh). Vyšší port MASTER switche je v klidu nastaven do režimu BLOCKING, čímž je zabráněno vzniku smyčky. Port v režimu BLOCKING přijímá pouze LAN-RING rámce a ostatní data blokuje (záložní linka). Po vzniku chyby se stav blokovaného portu změní na FORWARDING a začne propouštět veškerá data.

Topologie MESH

RSTP vs. RSTP-M

RSTP-M splňuje požadavky bezpečnostních a automatizačních systémů na rychlé zajištění záložní trasy v případě vzniku poruchy a zároveň:rstp

Kompatibilita s ČSN EN50131-1


Switche jsou vybaveny RS485 porty, které lze použít k propojení bezpečnostních systémů.

Uživatel:

Přihlásit