Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

www.metel.eu

TCP komunikace po LAN

Připojení senzorů přes TCP

V celé řadě systémů jako jsou např:

 • Automatizační systémy
 • Systémy perimetrické ochrany
 • Přístupové systémy

je třeba propojit vzdálené senzory se softwarem, který je nainstalovaný na serveru.

TCP komunikace po LAN

Nejjednodušší a většinou aplikací podporovanou komunikací je tzv TCP spojení. Pro jeho uskutečnění jsou potřeba 2 strany:

 • TCP klient
 • TCP server

Navazování a ukončování TCP spojení je vždy inicializováno TCP klientem. POZOR však na možný omyl !! Při sběru dat ze vzdálených čidel do serveru s nainstalovanou aplikací, server (hardware) ≠ TCP server. TCP server je v tomto případě IP převodník u čidla a server (hardware) je z hlediska TCP protokolu TCP klientem.

Navázání TCP spojení

Protože je TCP spojovou transportní službou, musí před odesíláním dat dojít k navázání spojení mezi TCP klientem a TCP serverem. Navázání spojení je rozděleno do tří kroků.

 • SYN: TCP klient odešle TCP serveru datagram s nastaveným příznakem SYN a náhodně vygenerovaným číslem sekvence (x).
 • SYN-ACK: TCP server odešle TCP klientovi datagram s nastavenými příznaky SYN a ACK a inkrementovaným číslem sekvence (x) o +1. Zároveň vygeneruje náhodné číslo své sekvence (y).
 • ACK: TCP Klient odešle datagram s nastaveným příznakem ACK a s inkrementovanými čísly sekvencí (x) i (y) o +1.

Obě strany (TCP server a TCP klient) si pamatují číslo své sekvence i číslo sekvence protistrany. Tyto čísla se používají pro další komunikaci a určují pořadí paketů. Když úspěšně proběhne výše popsaný trojcestný handshaking, je spojení navázáno a zůstane tak až do ukončení spojení.

Ukončení TCP spojení

Pro ukončení přenosu dat musí proběhnout proces ukončení spojení, který uvolní všechny alokované zdroje (TCP porty). K ukončení spojení se používají datagramy s příznaky FIN a ACK. Zahájit ukončování spojení mohou obě strany. Příklad ukončení zahájeného TCP klientem:

 • TCP klient odešle datagram s nastaveným příznakem FIN
 • TCP server odpoví datagramem s nastaveným příznakem ACK
 • TCP server odešle datagram s nastaveným příznakem FIN
 • TCP klient odpoví s nastaveným příznakem ACK

Po těchto krocích je TCP spojení ukončeno.

Podpora TCP spojení v METEL zařízeních

METEL IP zařízení TCP režim standardně podporují na RS485 a RS232 portech. Koncová zařízení, kterými jsou v tomto případě switche LAN-RING, monitorovací jednotky IPLOG nebo převodníky sériových linek miniLAN se nastaví do TCP server režimu. Po jednuduchém nastavení TCP portu a komunikačního módu lze připojit:

 • Automatizační systémy - senzory teploty, vlhkosti, otáček, tlaku.....
 • Systémy perimetrické ochrany - perimetrická čidla, vyhodnocovací jednotky perimetrických čidel
 • Přístupové systémy - čtečky

Nastavení TCP server portu

Zde nastavíte TCP server port pro navázání spojení. K rozlišení TCP spojení používá TCP protokol čísla portů (tzv. TCP porty). Celkem existuje 65535 TCP portů rozčleněných do třech skupin:

 • Dobře známé TCP porty: v rozsahu 0 až 1023 jsou přiřazované organizací IANA a jsou typicky používané systémovými službami. Příklady: FTP (port 21 a 20), SMTP (port 25), DNS (port 53) a HTTP (port 80).
 • Registrované TCP porty: v rozsahu 1024 až 49151. Jejich použití by se mělo registrovat u organizace ICANN.
 • Privátní TCP porty: v rozsahu 49152 až 65535 jsou vyhrazené pro dynamické přidělování a soukromé využití. Nejsou pevně přiděleny žádné aplikaci.

Pro nastavení TCP portu je třeba vybírat z tzv. privátních portů.

pic

Nastavení režimu sériové linky

V menu BUS vyberete správný mód sériové linky. V TCP režimu se obvykle používají tyto možnosti:

 • RS485 - standardní RS485 port
 • RS232 - standardní RS232 port
 • Peridect 485 - optimalizováno pro perimetrické systémy Peridect připojené přes RS485
 • Peridect 232 - optimalizováno pro perimetrické systémy Peridect připojené přes RS232
 • Cias - optimalizováno pro perimetrické systémy CIAS

pic

Příklad propojení s PIDS systémem ABSOLUTE (SICURIT)

pic

Příklad propojení s PIDS systémem CIAS

pic

pic

Příklad propojení s PIDS systémem PERIDECT

/data/img/solutions_schemas/category/Peridect2.gif

/data/img/solutions_schemas/category/Cias1.gif /data/img/solutions_schemas/category/Cias2.gif

Příklad propojení se systémem HUB-PRO

pic

pic

Příklad propojení se systémem SATEL-ACCO

pic

pic

 

 


Aktuality

01.05.2019
Srdečně vás zveme na mezinárodní výstavu SPS IPC Drives Parma ve dnech 28.-30. května 2019.

Uživatel:

Přihlásit