Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

APLIKACE


Během našeho dlouholetého působení v oblasti vývoje a výroby zařízení pro bezpečnostní a automatizační systémy jsme se podíleli na celé řadě úspěšných projektů po celém světě. Naše výrobky jsou součástí systémů v Jižní i Severní Americe, Evropě, Asii a Africe. V této části našich webových stránek naleznete výběr typických aplikací našich produktů s důrazem na jejich hlavní výhody, které nám pomohly k úspěchu.

developer

 

 

Energetická nezávislost

Obnovitelné zdroje energie jsou stále nedoceněným darem přírody a cestou k tzv. zelené, nizkoemisní ekonomice. Je důležité myslet nejenom ekonomicky, ale vzhledem ke stavu naší planety převzít zodpovědnost za její budoucnost a nasměrovat generaci našich dětí od komerce zpět ke zdravému rozumu. Není to samozřejmě jednoduchá cesta. Dlouhá desetiletí žijeme v blahobytné éře energetických monopolů. Pravidelně platíme faktury a zapomínáme, že téměř bezplatná energie je k dispozici nám všem. Asi namítnete, že cena kWh vyrobené za pomoci vlastní solární, vodní nebo větrné elektrárny není vždy nižší, než té koupené. Ovšem zejména pocit nezávislosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí jí přidává další neocenitelnou hodnotu. Osobně jsem si to ověřil po koupi pozemku za městem. Elektřina, voda, plyn jsou mimo dosah a nedá se tedy na ně spolehnout. Na jaře jsem na pozemku založil vinohrad, zasadil pár stromů a zeleninu. Proto jsem i začal hledat způsob jak zajistit dostatek energie pro plánovaný bezpečnostní systém a čerpání vody z vrtané studny. V takové situaci doporučuji začít "googlovat". Vygooglované nápady potom vhodně zkombinovat, přidat vlastní know-how a vyzkoušet to. Žádný učený z nebe nespadl, proto když se něco nepovede napoprvé, zkuste to znovu. No a potom zase znovu,...

Flexibilita

Cílem propojení bezpečnostních a automatizačních systémů do jednoho celku je dát jeho jednotlivým částem dodatečnou přidanou hodnotu. Bez ní by propojení pozbývalo smyslu. Společnost METEL se dlouhodobě a konzistentně zabývá vývojem a výrobou síťových prvků, které toto umožňují na úrovni:

Automatizace a řízení

Systémy automatizace a řízení lze obecně definovat jako systémy minimalizující nutné zásahy člověka. Mají pozitivní vliv například na

Kyberbezpečnost

Mozkem všech našich průmyslových switchů a PLC jsou CPU moduly vlastní výroby s jednotnou sadou konfiguračních nástrojů. Zákazník se proto nemusí učit odlišné postupy konfigurace pro jednotlivé typy switchů a řídících jednotek.

Odolnost proti přepětí

Přepětí je fyzikální jev, který se z různých důvodů čas od času vyskytne a šíří v elektrických soustavách. Nejčastější příčiny vzniku přepětí lze rozdělit na:
- atmosférická přepětí při bouřkách
- přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny
- přechodové děje vzniklé při spínání a vypínání
- přechodné děje při poruchových stavech

Bezpečnostní systémy

Nabízíme celou řadu produktů vhodných pro bezpečnostní systémy. Víme, že být pouze nejlevnější není dlouhodobě udržitelným řešením. Vždy proto dbáme na originalitu, nadstandardní kvalitu a využitelnost našich produktů. Před i poprodejní péče o zákazníka zahrnuje:

Vláknová optika

Technologie optických vláken v 70. letech způsobila revoluci v telekomunikačním průmyslu a hrála důležitou roli v rychlém pokroku v IT a souvisejících odvětvích. Ve srovnání se standardním elektrickým přenosem dat po měděných vodičích mají optická vlákna velkou výhodu především v jejich odolnosti proti elektromagnetickému rušení a velké šířce přenášeného pásma.

Technologie

Celý vývojový a výrobní řetězec softwaru i hardwaru realizujeme v České republice. Procesory a další programovatelné součástky pocházejí výhradně od renomovaných výrobců. Díky tomuto a dalším opatřením jsme schopni garantovat kybernetickou bezpečnost našich řešení.

Smart & IoT řešení

IPLOG systém spojuje nezávislé technologie založené na IP kamerách, audio systémech, analogových i digitálních senzorech, včetně jejich analytických nástrojů, v jeden funkční celek. Výsledné řešení pomáhá v řadě objektů optimalizovat chod řídicích systémů a zvyšovat úroveň jejich zabezpečení.