Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Odolnost proti přepětí


Přepětí je fyzikální jev, který se z různých důvodů čas od času vyskytne a šíří v elektrických soustavách. Nejčastější příčiny vzniku přepětí lze rozdělit na:
- atmosférická přepětí při bouřkách
- přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny
- přechodové děje vzniklé při spínání a vypínání
- přechodné děje při poruchových stavech

Vzhledem ke škodám, které může přepětí na elektronických zařízeních způsobit, je nutné se mu zejména u venkovních a průmyslových instalací bránit použitím přepěťových ochran. Z tohoto důvodu jsou porty námi vyvíjených a vyráběných zařízení proti přepětí standardně chráněna a úroveň ochrany odpovídá předpokládanému nasazení zařízení:
Fast ethernety port pro venkovní aplikace: 1000A ve vlně 8/20 µs
Fast ethernet porty pro vnitřní aplikace: 30A ve vlně 8/20 µs
Gigabit ethernet porty: 30A ve vlně 8/20 µs
Vstupy napájení 10-60VDC: 30-100A ve vlně 8/20 µs

Pro testování odolnosti našich zařízení používáme normy:

EN 61000-4-5,

která je vhodná pro testování odolnosti zařízení vůči nízkoenergetickým pulsům, na úrovni slabého elektromagnetického rušení.

EN61000

EN61643-11,

která je standardně používána pro testování přepěťových ochran, tj testování odolnosti vůči vysokoenergetickým pulsům a velmi dobře tak simuluje reálné úrovně přepětí zejména během bouřek.

IEC61643

 


Výsledkem této náročné testovací procedury jsou účinné přepěťové ochrany portů, které tak pozitivně ovlivňují spolehlivost našich výrobků, a i díky nim naše zařízení dosahují extrémně vysoké míry bezporuchového provozu vyjádřeného vysokou hodnotou MTBF (Mean Time Between Failures). Z důvodu co největší objektivity počítáme MTBF ze spolehlivosti provozu prodaných zařízení, dle uvedeného vzorce: MTBF=H/F, kde H=počet provozních hodin všech prodaných switchů celkem a F=počet poruch.


To dává našim zákazníkům věrohodný přehled o kvalitě našich zařízení. Je třeba brát v úvahu, že MTBF neovlivňuje pouze kvalita samotného zařízení, ale i kvalita dodané dokumentace a technická podpora poskytovaná zákazníkům.
Dalším často používaným způsobem výpočtu MTBF je výpočet předpokládaného MTBF ze spolehlivosti jednotlivých součástek. Hlavní slabinou tohoto postupu je to, že jde pouze o předpoklad, který nebere v úvahu například výskyt přepětí při reálném provozu zařízení.
Zvolený postup výpočtu MTBF zároveň poskytuje cenné informace pro neustálé zvyšování kvality našich výrobků, v souladu s certifikovaným systémem jakosti dle normy ISO 9001:2009.
Aktuální hodnoty MTBF naleznete ZDE

Jaké konkrétní výhody tedy přináší naše produkty s integrovanými přepěťovými ochranami?
- významnou úsporu nákladů na servis systémů
- 5letou záruku ALL INCLUSIVE
- vysokou bezpečnost a spolehlivost takto provozovaného systému