Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Kyberbezpečnost


Mozkem všech našich průmyslových switchů a PLC jsou CPU moduly vlastní výroby s jednotnou sadou konfiguračních nástrojů. Zákazník se proto nemusí učit odlišné postupy konfigurace pro jednotlivé typy switchů a řídících jednotek.

Od verze F jsou CPU moduly výměnné, díky čemuž lze CPU modul kdykoliv nahradit za novější model. Od G verze je CPU modul založen na open source OS Embedded Linux. První dostupná zařízení s těmito CPU moduly jsou řídící jednotky IPLOG-GAMA. Následně na nich bude založena i zcela nová série switchů řady G. Tu plánujeme vyrábět paralelně s řadou F.

Šifrovaný SNMPv3 management

Společnou vlastností všech našich switchů a PLC je kompatibilita s programem SIMULand.v4 komunikujícím šifrovaným protokolem SNMPv3. SIMULand se svým grafickým rozhraním zpřístupňuje konfiguraci širokému spektru uživatelů. V souladu s požadavky norem je komunikace zabezpečena standardizovaným šifrovacím algoritmem AES a chráněna hash algoritmem SHA-1 proti neautorizované změně přenášených dat.

Realizované aplikace

VLAN a QoS

Důležitými bezpečnostními prvky systému LAN-RING jsou virtuální sítě (VLAN) rozdělující síť na vzájemně oddělené části a přiřazení priorit (QoS) přenášeným rámcům.

Kruhová topologie

Jedním ze základních prvků bezpečnosti systému LAN-RING je rychlé přesměrování dat na záložní linku. Od roku 2008 tuto funkci plnil protokol LAN-RING.v1 s dobou přepnutí do 30ms od vzniku poruchy. Každý kruh v systému má unikátní ID a jeden switch s funkcí MASTER (řídí kruh). Vyšší port MASTER switche je v klidu nastaven do režimu BLOCKING, čímž je zabráněno vzniku smyčky. Port v režimu BLOCKING přijímá pouze LAN-RING rámce a ostatní data blokuje (záložní linka). Po vzniku chyby se stav blokovaného portu změní na FORWARDING a začne propouštět veškerá data.

Realizované aplikace

RSTP - topologie MESH

Topologie MESH se používá zejména ve větších systémech. Předpokladem jejího správného fungování je ochrana před vznikem smyček, což nejčastěji řeší protokoly RSTP nebo MSTP. Výhoda použití v podstatě na jakékoliv topologii je vykoupena negarantovanou dobou rekonfigurace sítě v případě vzniku poruchy. Ta se v závislosti na rozsáhlosti sítě, místu poruchy a příjmu periodicky odesílaných BPDU rámců (defaultně každé 2s), pohybuje od jednotek ms až po jednotky sekund. 3. generace switchů LAN-RING podporuje obecný protokol RSTP. Náročným vývojem byly odstraněny některé nedokonalosti, mající za důsledek dlouhé časy rekonfigurace sítě. Výsledný protokol proto nazýváme RSTP-M. Ten je zpětně kompatibilní se standardizovaným protokolem RSTP.

Kompatibilita s ČSN EN50131-1

Switche jsou vybaveny RS485 porty, které lze použít k propojení bezpečnostních systémů.

Realizované aplikace

Filtrace IP adres

Omezení přístupu dle IP SA

CPU modul verze G s OS Linux

Od verze F jsou CPU moduly výměnné, díky čemuž lze CPU modul kdykoliv nahradit za novější model. Od G verze je CPU modul založen na open source OS Embedded Linux. První dostupná zařízení s těmito CPU moduly jsou řídící jednotky IPLOG-GAMA. Následně na nich bude založena i zcela nová série switchů řady G. Tu plánujeme vyrábět paralelně s řadou F.

Realizované aplikace

Autentizace IEEE 802.1X

Norma IEEE 802.1X rozlišuje 3 druhy zařízení:

Realizované aplikace