Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

LAN-RING výhody


Kruhová topologie

Jedním ze základních prvků bezpečnosti systému LAN-RING je rychlé přesměrování dat na záložní linku. Od roku 2008 tuto funkci plnil protokol LAN-RING.v1 s dobou přepnutí do 30ms od vzniku poruchy. Každý kruh v systému má unikátní ID a jeden switch s funkcí MASTER (řídí přepínání kruhu). Vyšší port MASTER switche je v klidu nastaven do režimu BLOCKING, čímž je zabráněno vzniku smyčky. Port v režimu BLOCKING přijímá pouze LAN-RING rámce a ostatní data blokuje (záložní linka). Po vzniku chyby se stav blokovaného portu změní na FORWARDING a začne propouštět veškerá data.

RSTP vs. RSTP-M

Protokol RSTP-M je upravená verze protokolu RSTP, optimalizovaná pro použití v bezpečnostních a automatizačních systémech.

Event management

Součástí softwarové výbavy průmyslových switchů LAN-RING je sada nástrojů Event managementu v menu Extension. V něm může uživatel nastavit až 64 automatických akcí. Event management switche je rovněž schopen přímo komunikovat s PLC IPLOG, kde běží řídící program napsaný v FBD, LD, ST nebo IL jazyku popsaném v IEC 61131-3. Event management má proto potenciál výrazně zvýšit užitnou hodnotu vašeho systému a přizpůsobit systém požadavkům zákazníka.

Propojení s PLC IPLOG

Připojení průmyslového přepínače LAN-RING k řadiči PLC IPLOG-GAMA umožňuje realizaci i těch nejsložitějších řídicích akcí.

HTTP a ONVIF příkazy pro ovládání kamer

Switche i IPLOG jednotky podporují ovládání 8, 16 nebo 32 kamer nebo jiných IP zařízení příkazy HTTP a ONVIF Profile S. Pro ovládání používají metody HTTP GET a PUT a jsou schopny odeslat příkaz o délce až 128 B. Výhodou ovládání přímo ze switche nebo IPLOG jednotky je vysoká rychlost reakce v řádu ms v porovnání se stovkami ms při ovládání kamer ze serverů.

Advanced IP Watchdogy

LAN-RING switche i IPLOG PLC podporují Advanced IP Watchdogy, které nejenom monitorují dostupnost IP zařízení, ale jsou i schopny v případě zjištění problému provést celou řadu automatických akcí.

Monitorování optických kruhů a ethernet portů

Pro zajištění maximální bezpečnosti doporučujeme trvale monitorovat stav všech optických kruhů. V případě jednoho přerušení optického kruhu jsou data přesměrována na záložní trasu a systém dále funguje. Může však vzniknout druhá porucha, po které je část systému vyřazena z provozu. Pro včasnou signalizaci poruch obsahuje Event management celou řadu nástrojů. Navíc je schopen monitorovat a ovládat (zapnout/vypnout) stav jakéhokoliv ethernet portu a to včetně optických.

ETHernet eventy

Zcela nová koncepce Event manažeru umožňuje nastavit eventy napříč zařízeními. Stačí vybrat vstupní zařízení, jeho vstup a v tomtéž menu i výstupní zařízení a jeho výstup.

TCP eventy

Moderní IP kamery umožňují v případě detekce pohybu, hlasitého zvuku, apod. odeslat TCP event a ten může být dalším vstupem Event managementu METEL.

Email

Aktuální firmware přepínačů LAN-RING a jednotek PLC IPLOG umožňuje odesílání e-mailů prostřednictvím serveru SMTP.

Digitální vstupy a relé výstupy

Během implementace projektů bezpečnostních systémů je užitečná funkce digitálního vstupu a výstupu v přepínačích LAN-RING.

Vyvážené alarmové smyčky

Digitální vstupy switchů a monitorovacích jednotek IPLOG lze přepnout do ALARM režimu podporujícího vyvážené smyčky používané v poplachových systémech.

Sériové linky RS485

Průmyslové switche LAN-RING i PLC IPLOG jsou vybaveny celou řadou sériových rozhraní. U switchů jde především o sběrnice RS485, které mohou být nakonfigurovány do celé řady provozních režimů.

Bezpečné sdílení síťové infrastruktury

Komunikace mezi konfiguračním softwarem SIMULand a zařízeními je zašifrována algoritmem AES a chráněna proti neoprávněným změnám v přenášených datech pomocí hash algoritmu SHA1. Switche tak splňují požadavky na zabezpečenou komunikaci podle normy EN 62676-1-2.

Přepěťové ochrany

Všechny porty jsou chráněné před přepětím. Díky tomu je střední doba mezi poruchami na zařízení vyšší (MTBF) a to přispívá k minimalizaci nákladů na údržbu.

Podpora monitorovacích a vizualizačních softwarů

Switche podporují celou řadu monitorovacích a vizualizačních softwarů.