Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

EMC testy vyzařování a odolnosti


Pojem elektromagnetická kompatibilita definuje:

 • schopnost zařízení vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetického záření,
 • schopnost svou vlastní činností nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. nevyzařovat signály, které by mohly rušivě ovlivnit jiná zařízení.

Přestože se vědci zabývali elektromagnetickou kompatibilitou již od šedesátých let 20. století, šlo v té době pouze o vědeckou disciplínu úzkého okruhu odborníků. Význam elektromagnetické kompatibility zařízení rapidně vzrostl s prudkým rozvojem výroby mikroprocesorové a komunikační techniky.

Jako výrobce zařízení pro systémy kritické infrastruktury si jsme významu elektromagnetické kompatibility plně vědomi. Vyvíjená zařízení jsou nejprve podrobena předcertifikačním testům v naší laboratoři po kterých následuje ověření zkoušek nezávislou zkušebnou.

Nejčastěji používané EMC normy

 • EN 55024 - Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření
 • EN 50121-4 - Drážní zařízení - Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
 • EN 55016-2-1 - Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením
 • EN 61000-4-2 – Kontaktní výboj - Zkouška odolnosti
 • EN 61000-4-2 – Výboj vzduchem - Zkouška odolnosti
 • EN 61000-4-3 – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti
 • EN 61000-4-4 – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti
 • EN 61000-4-5 – Rázový impulz - Zkouška odolnosti
 • EN 61000-4-6 – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
 • EN 61000-4-8 – Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti
 • EN 61000-4-9 – Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti
 • EN 55032 – Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Související produkty