Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

LAN-RING - minimální požadavky na kvalitu optické trasy


Níže naleznete přehled minimálních požadavků na kvalitu optických tras v systému LAN-RING:

 • Veškeré požadavky jsou univerzálně platné pro všechny typy vyráběných switchů řad F a G a media konvertorů s SFP moduly METEL řad BX-100, BX-1000 a BX-10G,
 • V případě, že nejsou na switchích řad F a G a media konvertorech použity originální SFP moduly METEL, ale SFP moduly jiných výrobců, platí pouze požadavky na tlumení odrazů (OTDR).
Základní parametry SFP modulů METEL
Typ Rychlost Zakončení a broušení
Vlnové délky
Tx/Rx [nm]
Počet vláken Dosah po SM/MM vláknu [km]
Výkon/citlivost [dBm]
BX-100-20-W4-L 100Mbps SC/PC 1310/1550 1 20/5(OM3 a OM4) -14 ~ -8 / < -32
BX-100-20-W5-L 100Mbps SC/PC 1550/1310 1 20/5(OM3 a OM4) -14 ~ -8 / < -32
BX-1000-20-W4-L 1Gbps SC/PC 1310/1550 1 20/2(OM4) -9 ~ -3 / < -22
BX-1000-20-W5-L 1Gbps SC/PC 1550/1310 1 20/2(OM4) -9 ~ -3 / < -22
BX-1000-60-W4-L 1Gbps SC/PC 1310/1550 1 60/- -3 ~ +2 / < -22
BX-1000-60-W5-L 1Gbps SC/PC 1550/1310 1 60/- -3 ~ +2 / < -22
BX-10G-20-W4 10Gbps LC 1270/1330 1 20/- -2 ~ +2 / < -14 
BX-10G-20-W5 10Gbps LC 1270/1330 1 20/- -2 ~ +2 / < -14

Při nedodržení těchto požadavků může dojít k zásadnímu snížení kvality spojení nebo i jeho znemožnění. Nedostatečně kvalitní optická trasa se typicky projevuje:

 • TCP komunikace - při TCP komunikaci nejprve naváže TCP klient spojení se serverem, který přijetí dat potvrzuje.V případě poškození nebo ztráty paketu ho klient vyšle opakovaně. S narůstajícím počtem chyb tak vzrůstá zatížení sítě, které může vést až k jejímu zahlcení.
 • UDP komunikace - na rozdíl od TCP komunikace protistrany nenavazují spojení a přijetí dat není potvrzováno. Poškození nebo ztráta paketu se například u multicastových klientů projevuje náhodně se objevujícími linkami v obraze.

Podporované typy optických vláken

Všechny optické konektory řad BX100 a BX1000 jsou univerzálně použitelné na všech níže uvedených typech optických vláknech.

Typ Průměr jádra / pláště Typ
Řada BX-100
Řada BX-1000
Řada BX-10G
Multimode 50/125 µm OM2-4* kompatibilní kompatibilní -
62.5/125 µm OM1* kompatibilní kompatibilní -
Singlemode 9/125 µm OS2 kompatibilní kompatibilní kompatibilní
* Zejména u typů OM1 a OM2 berte v úvahu šířku pásma, která je pro přenos na větší vzdálenosti limitující. Viz bod Šířka pásma

 

Šířka pásma optických vláken

Šířka pásma udávaná v MHz/1km limituje využitelnsot zejména u starších typů multimódových vláken OM1 a OM2. V tabulce níže jsou uvedeny maximální dosahy pro různé datové rychlosti a typy vláken.

Ethernet
OM1 - 62.5/125µm multimód
OM2 - 50/125µm multimód
OM3 - 50/125µm multimód
OM4 - 50/125µm multimód
OS2 - 50/125µm singlemód
100Mbps 2000m 2000m 5000m 5000m 20km
1Gbps 550m 550m 1000m 2000m 20/60km
10Gbps 300m 300m 300m 300m 20km

 

OTDR - útlum odrazů na spojích a svárech

Před instalací aktivních prvků doporučujeme proměřit všechny optické trasy OTDR metodou. Měření musí být provedeno z obou stran a s předřadným vláknem eliminujícím mrtvou zónu OTDR analyzátoru. Měřením touto metodou získáte informace o:

 • celkovém útlumu optické trasy,
 • útlumu všech svárů, spojek jiných spojení,
 • přesném umístění všech svárů, spojek a i případných poruch v trasách,
 • útlumu optických vláken a jeho rozložení v trase,
 • délce tras,
 • nehomogenitě vláken,
 • kontinuitě tras pro ověření správnosti montáže.

UPOZORNĚNÍ:  Málo tlumené odrazy mají zásadní vliv na funkci instalovaných aktivních prvků. V případě jejich reklamace z důvodu výpadků spojení, zasekávání komunikace, vysoké chybovosti a podobných příčin si vyhrazujeme právo se reklamací zabývat až po předložení OTDR protokolů k použitým optickým trasám. Cílem tohoto opatření je zrychlit vyřešení reklamace, protože v drtivé většině případů s výše zmíněnými příčinami jsou odrazy v optických trasách.

Minimální tlumení odrazů
Multimódová vlákna 40dB
Singlemódová vlákna 60dB

 


Aktualizováno: 24. 04. 2020