Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Přepěťová ochrana IP CCTV systému dle ČSN EN 62305


Údery blesků do staveb a inženýrských sítí jsou nebezpečné pro lidi, inženýrské sítě, stavby a jejich obsah. Tyto rizika sebou nesou nutnost nastavení souboru ochranných opatření. Komplexně se problematikou ochrany proti blesku zabývá soubor norem ČSN EN 62305-1 až 4. Kromě řady dalších oblastí, zahrnuje i důležitá doporučení pro ochranu telekomunikačních vedení. V našich aplikacích jde zejména o ochranu datových UTP/FTP vedení, napájení kamer a datových úložišť.

Základem ochrany před škodami způsobenými úderem blesku je výpočet rizi­ka vzniku škod dle ČSN EN 62305-2. Na základě ocenění rizika je objekt zařazen do jedné ze čtyř tříd ochrany před bleskem.

Typické rozdělení objektů do tříd:

  • LPL I - nemocnice, banky, vodárny, elektrárny včetně jaderných, sklady výbušnin;
  • LPL II - školy, supermarkety, sklady zbraní, katedrály, GSM vysílače;
  • LPL III - rodinné domy, zemědělské stavby;
  • LPL IV - objekty bez výskytu osob a vnitřního vybavení, stavby jen se silnoproudou elektroinstalací.

Zkratka LPL znamená "Lightning Protection Level", které musí odpovídat provedení ochranného systému LPS "Lightning Protection System".

Na základě zařazení objektu do třídy je stanoveno, jak musí být ochrana objektu před bleskem dimenzována. V aplikacích typických pro naše zařízení je nutné zejména zabezpečit instalaci chráněného systému uvnitř zóny LPZ 1 nebo vyšší (EN 62305-1, odstavec 8.4.2). Toho docílíme instalací switchů, PLC a IO modulů v ocelových rozváděčích řad OH4320, OH6425, OH8625,. Samotný rozváděč může být instalován v zóně LPZ0B.

Pro snadnou srozumitelnost tohoto textu jsou dále popsány nejtypičtější způsoby instalace našich zařízení.

PoE kamera instalovaná na sloupu

Při instalaci na samostatně stojících sloupech je zřejmě největším problémem splnit výše zmíněný požadavek na instalaci chráněného systému uvnitř zóny LPZ 1. U námi dodávaných zařízení (průmyslové switche, PLC a IO moduly) stačí ke splnění použít rozváděče OH s přepěťovými ochranami na vstupech.

  Přepěťové ochrany v OH rozváděčích EN62305-1 ed 2
Přívod 230 VAC 12,5kA ve vlně 10/350µs 10kA ve vlně 10/350µs (tabulka E.2)
Kabel z kamery

1kA ve vlně 8/20µs
- ochrany OVP-100M-HIPOE
- FE porty PP switchů

0,16kA ve vlně 8/20µs (tabulka E.3) pro nepřímý úder do stavby.
Chráněný systém je včetně kamery umístěn v zónách LPZ0B - LPZ1, proto není uvažován přímý úder. 

Další neopominutelnou částí systému je kamera a kabel mezi kamerou a rozváděčem. Zde nastává neřešitelný problém s výběrem vhodného typu. Proč? Zejména lacinější modely kamer mají plastové kryty bez jakékoliv ochrany proti elektromagnetickému poli. V lepším případě má kamera kryt vyrobený z hliníkové slitiny, který chrání elektroniku pouze proti elektrickému poli výboje. Přepěťové ochrany umístěné v rozváděči kameru nechrání. Z tohoto důvodu je vhodné nainstalovat do bezprostřední blízkosti kamery přepěťovou ochranu OVP-100M-HIPOE (PoE kamera) nebo OVP-100M/24-BOX (napájení 24VAC). Kabel mezi kamerou a rozváděčem použijte STP. Při správném zapojení stínění redukuje indukované přepětí.

PoE kamera instalovaná na vnější straně zdi

Při projektování IP CCTV systému s PoE kamerami na venkovních zdech objektů dbejte opět na jejich správné umístění. Doporučujeme návrh koordinovat s projektantem jímací soustavy. Rozhoduje o rozmístění jímačů a zejména svodů, které můžou kolidovat s plánovaným umístěním kamer. V každém případě musí být v těchto situacích dodrženy následující zásady:
1. Kamery včetně přívodních kabelů musí být umístěny do zóny LPZ0B chráněné před přímým úderem blesku.
2. Kamery včetně přívodních kabelů musí mít dostatečný odstup od jímací soustavy.
Pro zjištění dostatečného odstupu od jímací soustavy použijte vzorec s = Ki*(Kc/Km)*l uvedený v normě ČSN EN 62305-3 ed. 2 .
Ki - koeficient závislý na zvolené třídě ochrany proti blesku (LPS), viz. Tabulka 10 v EN 62305-3 ed. 2,
Kc - koeficient závislý na proudu tekoucím svody, viz Tabulka 12 v ČSN EN 62305-3 ed. 2,
Km - koeficient závislý na materiálu použité izolace, viz Tabulka v ČSN EN 62305-3 ed. 2,
l - délka v metrech podél jímací soustavy nebo svodu k nejbližšímu bodu ekvipotencionálního pospojování.

3. Všechny metalické kabely vedoucí z kamery do objektu (rozhraní zón LPZ0B do zóny LPZ1) musí chránit vhodné přepěťové ochrany. Jako vodítko při výběru vhodné přepěťové ochrany doporučujeme použít tabulku E3 v ČSN EN 62305-3 ed. 2. V ní jsou uvedeny očekávané proudy pro různé situace. Při správném návrhu jímací soustavy a dodržení odstupu od ní hrozí datovému kabelu od kamery typ poškození S4 s maximálním očekávaným proudem 160 A (8/20µs) pro datové kabely a 5kA (8/20µs) pro silové kabely. Datový kabel doporučujeme osadit přepěťovou ochranou OVP-100M-HIPOE. Přepěťová ochrana chrání všech 8 vodičů až do 1kA ve vlně 8/20µs. Další podstatný detail je dvostupňové provedení ochran. Díky němu se na výstup dostane pouze nízké zbytkové napětí v datových párech 1-2 a 3-6 důležité pro efektivní ochranu připojených zařízení. Viz obrázek níže z testu kdy byl mezi vodiče 1-2 aplikován impuls o napětí 2kV(1.2/50µs) a proudu 1kV (8/20µs).


Ještě lepším řešením je nahrazením metalických datových kabelů optickými kabely. Přímo ke kamerám doporučujeme v takovém případě nainstalovat miniaturní media konvertory 200M-1S.0.1-BOX-PoE s integrovanými přepěťovými ochranami 1kA ve vlně 8/20µs. Případě můžeme nabídkout dodání media konvertorů včetně rozváděči řad OH3215 nebo OH4320. Rozváděče jsou certifikované a vyráběné dle požadavků normy ČSN EN 61439-1. Jejich součástí jsou v závislosti na vybraném typu přepěťové ochrany III nebo I+II stupně.

 

Serverovna

Zvlášť důležitá zařízení doporučujeme instalovat v serverovně spadající do zóny LPZ 2. Serverovnu je vhodné od okolního prostoru oddělit prostorovým stíněním spojeným s uzemňovací soustavou budovy, na rozhraní se zónou LPZ 1 nainstalovat přepěťové ochrany III stupně a podlahu pokrýt elektrostaticky vodivou krytinou. Na základě dlouhodobých zkušeností nedoporučujeme propojovat zónu LPZ 2 se zónami LPZ 0 metalickými datovými kabely, byť jsou osazeny přepěťovými ochranami.

 

 

 


Aktualizováno: 07. 03. 2020