Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

IFTER EQU - zajištění bezpečnosti v nemocnicích


Každá nemocnice potřebuje efektivní systém protipožární ochrany. Nemocniční objekty se obvykle skládají z několika budov roztroušených na velké ploše, takže ani nejrychlejší detekce nebezpečí nemusí vždy vést k účinným opatřením. V zájmu zajištění bezpečí osob a majetku v objektu bychom měli minimalizovat čas reakce. Toho dosáhneme pouze počítačovou vizualizací umožňující rychlou a přesnou lokalizaci nebezpečí.

Všechny nemocnince jsou konstruovány jako komplex budov tak, aby bylo dosaženo optimálního využití personálu a nákladných zdravotnických zařízení. Tato koncepce vyžaduje stavbu mnoha propojených budov se složitou architekturou. Požární signalizace, která je v těchto objektech nutností, je umístěna i s ovládacím panelem v místním monitorovacím centru (MMC). Velikost a složitost těchto objektů brání přesné lokalizaci. Dalším problémem pro pracovníky MMC je nejednoznačný popis detektorů a měnící se rozložení místností v závislosti na potřebách nemocnice. Může se tak stát, že ovládací panel zobrazuje detektor v místnosti která již neexistuje. Složitost objektu také neumožňuje pracovníkům MMC zapamatovat si plán objektu, navíc když jsou zde místa s omezeným přístupem. Nutností je i prodloužené školení týkající se plánu areálu a evakuačních tras. To způsobuje problémy při nástupu nových zaměstnanců.

pic1

Pracovníci MMC musí velmi často spolupracovat se zdravotnickým personálem za účelem provedení evakuace či jiných operací. Je důležité si uvědomit, že pracovníci MMC a zdravotnický personál nemají žádnou technickou přípravu a může tak docházet ke zkreslení předávaných informací. Došli jsme tedy k závěru, že je třeba vytvořit takovou komunikaci, která bude univerzální a explicitní pro obě strany. Nejlépe pokud nebude vyžadovat technické znalosti a jen bude měnit grafický vzhled v závislosti na situaci.
Tento způsob prezentace událostí obdržených od požárního systému je aplikován v počítačové vizualizaci. Nejlepší způsobem se jeví umístění vizualizací v MMC a na sesterny jednotlivých oddělení. Na obrazovkách se zobrazí plán objektu s ikonami, které představují skutečný stav detektorů-manuálních hlásičů, modulů, tepelných a kouřových detektorů a sirén. Tvar a barva těchto ikon jednoznačně informuje o funkci zařízení. Změna vzhledu ikon se děje automaticky, bez ohledu na to, co uživatel dělá. Kromě těchto vizualizací systém podporuje uživatele i celou řadou dalších funkcí a pomáhá mu při řízení objektu.

panel_szpital

Výchozím místem řešení požárního nebezpečí je MMC, kde se nachází hlavní pracovní stanice s vizualizací a přístupem k monitorování i řízení všech systémů. Další pracovní stanice s vizualizací jsou na jednotlivých odděleních. Ty mají pouze informativní charakter. Pomáhají při běžném provozu a zejména v případě evakuace nebo dalších krizových událostí. Celý systém funguje hladce díky serveru, kde je nainstalovaný databázový software, který řídí přenos dat mezi ovládacími panely požární signalizace a pracovními stanicemi. Z důvodu zvýšení přehlednosti systému může bý pracovní stanice vybavena dvěma a více monitory. Na prvním z nich se zobrazuje uspořádání budov a pater s detektory, na druhém se zobrazují záznamy alarmů a událostí. Je-li objekt vybaven systémem CCTV, lze použít i třetí monitor s videem kamer. Kamery je možné přepínat kliknutím na ikonu. Přepnutí kamery se může dít i zcela automaticky, když snímač detekuje nebezpečí nebo je poplach vyhlášen stisknutím manuálního hlásiče. Využití požárního systému spolu s CCTV umožňuje rychlé ověření poplachu, zvláště pokud se video zobrazí automaticky. Pokud je vidět kouř, pracovníci ihned mohou zahájit kroky k uhašení požáru. Důležitým prvkem vizualizace je i zobrazení schváleného pracovního postupu. V něm se zobrazí i kontaktní údaje na osoby odpovědné za danou část objektu. Pokud se v objektu nachází místnost s nebezpečným nebo hořlavým materiálem, v postupu se zobrazí informace jak provádět hašení. Všechny alarmy by měly být okomentovány po ověření či ukončení hašení. Odpovědný pracovník tak získá informace nezbytné pro analýzu požární bezpečnosti daného objektu. Velkou výhodou vizualizace je umístění ikon detektorů a hlásičů požáru přímo do stavebních plánů budov. Když není možné umístit všechny na jeden plán(monitor), zobrazení se skládá z několika menších plánů dané oblasti. To zjednodušuje lokallizaci poplachu a navádění osob zodpovědných za jeho vyřešení.

pic


Vizualizace připravená pro dotykové panely umístěné na sesternách je jednodušší a zobrazuje pouze dané oddělení. Je tedy hezčí, intuitivnějsí a jasně srozumitelná pro zdravotnický personál. V případě požáru navíc zobrazí nejbezpečnější evakuační trasu. Jestliže se požár netýká daného oddělení, objeví se informace s oznámením, že evakuace není nutná. Přehledné vizualizace umožňuje provést efektivní evakuaci bez zmatků a paniky.

Použití propracovaného požárního systému je důležité pro účinnou spolupráci pracovníků řídícího centra a nemocničního personálu. Pomáhá zabránit škodám na majetku a ohrožení zdraví nebo životů personálu i pacientů.