Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

IFTER EQU - zajištění bezpečnosti v armádních objektech


IFTER-EQU je integrační systém, který dokonale odpovídá potřebám pro vizualizaci vojenských objektů. Díky síťovým kapacitám, stabilitě a bezchybnému chodu systému jsme schopni vytvořit systém s vizualizací o dvou nebo i více lokálních monitorovacích centrech. Jedna vizualizace na pracovišti sloužícího důstojníka (OD) a druhá určená pro Speciální ozbrojené síly - SUFO (vnitřní bezpečnostní služba Polské armády vzniklá dle zákona o ochraně osob a majetku z roku 1997). IFTER-EQU umožňuje upravit vizualizace pro široký záběr potřeb takového monitorovacího centra.picVelmi důležitou výhodou IFTER-EQU je volnost při vytváření grafického vzhledu vizualizace. Toho je dosaženo prostřednictvím volného umisťování prvků na panel, úpravy podkladů stavebních plánů a volného rozhodování o grafice ikon detektorů. To vše je přizpůsobeno požadavkům konkrétního objektu.
Přepínat mezi grafickými panely lze kliknutím na požadovaná tlačítka umístěná na panelu.
Vizualizace má několikaúrovňovou strukturu a umožňuje náhled celého objektu nebo přepnutí do jednotlivých vrstev (EZS, CCTV, EPS, zobrazení po patrech...). Toto umožňuje vytvořit mechanizmus, který při poplachu vede obsluhu od obecného plánu (zobrazení ohrožené budovy) do podrobného plánu (zobrazení patra, místnosti, alarmu, popř. únikové cesty narušitele). Důstojník ve službe tak může jednoduše navádět hlídku přímo z řídícího centra. Hlídka může být vybavena přenosným zařízením, na kterém může přes vizualizaci sledovat změny nebezpečí.

picMonitorovací centra mohou být navíc vybavena dalšími monitory pro zvýšení efektivity dohledu. Na druhém monitoru se například zobrazí události a alarmy z integrovaných systémů. Ukáže se zde i legenda s popisem ikon a možným stavem systému. Třetí monitor zobrazí video z oblasti, kde došlo k poplachu. Pokud není poplach, na monitoru se může zobrazit video z jakékoli jiné oblasti. Pro zjednodušení práce operátora jsme přidali možnost připnout k alarmu přednastavený komentář a doporučený postup řešení. Ty se mohou lišit podle denní doby a umístění nebezpečí. Všechny následující události a opatření operátora jsou archivována pro pozdější analýzu nebezpečí. Všechny tyto dokumenty si může bezpečnostní dozor vytisknout.

pic

Všechny alarmy jsou zobrazeny v monitorovacím centru OD i v monitorovacím centru SUFO. Výjimkou jsou alarmy vzniklé přímo v OD, ty jsou odeslány pouze do centra SUFO a naopak. To je z důvodu bezpečnosti, aby narušitel nevěděl o opatřeních podnikaných proti němu.

Je důležité si uvědomit, že IFTER EQU není jen o vizualizaci, ale hlavně o integraci, a proto jsme schopni kontrolovat bezpečnostní systémy. IFTER EQU nabízí širokou škálu použití, jako je aktivace/deaktivace alarmových zón, mazání alarmů bez deaktivace zóny... Administrátor má plný přístup k těmto zařízením. Nejpoužívanější způsob správy systému je nechat ovládat alarmy zón konajícím důstojníkem a důstojníka SUFO nechat vypínat náhledy zón, potvrzovat poplachy a připojovat komentáře. Důstojník v OD může aktivovat téměř všechny zóny, ale deaktivovat může jen některé (chodby, schodiště, vnější zóny). Přídavný systém dvojitého kódování je použit při zabezpečení alarmové zóny, která je velmi důležitá pro daný objekt. Kódování se děje na dvou místech najednou: v chráněné zóně a v OD. Chráněná zóna tak nezůstane bez dohledu. Jako první kód zadá osoba, která vstupuje do zóny, její fofografie a jméno se zobrazí v OD a službu konající důstojník rozhodne, zda udělí povolení ke vstupu či ne. Při zaslání požadavku zazní signál k upozornění operátora.

pic

IFTER EQU má zabudované mechanismy pro evidenci návštěv. Tento systém zvyšuje kontrolu nad návštěvníky. Vyhledání návštěvníků z archivu je jednodušší a umožňuje vytvořit několik požadavků najednou. Návštěvník jde do přístupové kanceláře, kde předloží své doklady. Po zadání potřebných informací do systému dostane návštěvník status čekatele, což umožňuje zadat do systému další návštěvníky. Doprovod poté vloží svou kartu do čtečky, která automaticky zapíše data návštěvníků. Vyplnit se musí pouze údaje o tom, kdo dal návštěvě povolení ke vstupu a za kým návštěva jde. Když host odchází, doprovod vloží svou kartu do čtečky a hostu je vrácen jeho průkaz. Návštěvník se musí registrovat při vstupu do každé budovy, což umožňuje sledovat pohyb návštěvy.

pic

Mechanismus zákazu je rozšířením režimu pro návštevy. Pokud se správce dozví, že někdo vstoupil do zakázaného objektu, může ho zadržet. O zadržení je informován pracovník přístupu, který dostane i informace, jak se zadrženým dále postupovat.

Pracovní stanice důstojníka může zobrazovat informace o celkové operativní připravenosti objektu, přítomnosti zaměstnanců i o jejich příchodu/odchodu. Při poplachu tak má operátor okamžitě informace o připravenosti jednotek, kdo se nacházel v objektu, čas příchodu a informaci, kdo se v objektu neobjevil. V těchto výkazech nejsou zaznamenáni civilisté. Ti jsou zahrnuti pouze v prezenční listině, listině pozdních příchodů a brzkých odchodů. Tyto výkazy mohou být vytisknuty či uloženy do souboru.