Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

IFTER EQU - zajišťování bezpečnosti v obchodních a skladovacích objektech


IFTER EQU je systém integrující zařízení bezpečnostních systémů do jednoho komplexního celku. Zároveň umožňuje zobrazit jejich stav. IFTER EQU zaručuje účinnou ochranu objektu, usnadňuje podporu a poskytuje možnosti kvalitní vizualizace. Účinnost poplachových systémů (EZS), požární signalizace (EPS), systému řízení přístupu (ACS) a uzavřených televizních okruhů (CCTV) se razantně zvyšuje, když jsou všechny tyto systémy propojeny do jedné softwarové nadstavby s vhodně nastavenými vazbami mezi systémy.

  • Příklad: Po detekci požáru EPS systémem se na monitorech automaticky zobrazí nejbližší kamery.

pic1

Hlavním cílem architektů při návrhu obchodních a skladovacích objektů by se mělo stát zajištění jejich optimální využitelnosti pro původně zamýšlený účel vzniku objektu. S tím úzce souvisí i náklady na ochranu objektu při každodenním používání. Velmi často dochází k domu, že se majitel objektu věnuje bezpečnostním aspektům teprve po případné krádeži či nehodě. V ten okamžik jsou již ale náklady na modernizaci bezpečnostního systému výrazně vyšší, nehledě na ztráty na majetku touto situací vzniklé.

Hlavní bezpečnostní rizika, která se mohou ve velkých objektech vyskytnout, jsou:

  • Požární nebezpečí: Hašení je vzhledem k obrovské velikosti těchto budov obtížné a ztráty mohou dosáhnout závratných sum. Je důležité rychle identifikovat místo, kde oheň vznikl, a provést efektivní evakuační a protipožární opatření.

pic

  • Riziko vloupání nebo útoku: Tento druh nebezpečí lze rozdělit na vnitřní - hrozby pocházejí od zaměstnanců, a vnější - hrozby přicházející od lidí, kteří s objektem přímo nesouvisí. Pro zabránění těmto nebezpečím se do objektů instalují I&HAS a kamerové systémy.
  • Riziko pohybu neznámých osob v objektu: Odstranění tohoto druhu nebezpečí je možné instalací systému řízení přístupu a vytvořením přístupových zón pro skupiny lidí. To minimalizuje nebezpečí ztráty důvěrných informací společnosti, stejně tak i malé krádeže „potulujících se" osob.

IFTER EQU je optimálním řešením pro všechna výše uvedená rizika. Mezi hlavní funkce, používané při ochraně rozsáhlých objektů, patří:

  • Integrace - IFTER EQU podporuje velké portfolium bezpečnostních systémů i systémů automatizace budov. Komunikace je obousměrná: IFTER EQU stahuje aktuální stavy systémů a událostí a také řídí práci těchto zařízení. Velmi důležité je vytvořit vazby mezi systémy, např.: poplach z požárního hlásiče může poslat řídící příkaz dle potřeby na I&HAS, ACS nebo CCTV.
  • Vizualizace - IFTER EQU zobrazuje na grafické podklady stav prvků bezpečnostního systému společnosti, jako například: detektory, poplachové zóny, dveře, kamery. Zobrazení je realizováno prostřednictvím ikon, které mění svůj stav v závislosti na aktuálním stavu zařízení, např.: zastřeženo, odstřeženo, alarm, poškození. Kliknutí na určitou ikonu umožňuje zpětné ovládání systému, například odesíláním příkazu k zablokování dveří. Zároveň má operátor rychlý náhled na poslední události a alarmy na daném prvku.

pic

Aby bylo možné rychle identifikovat ohrožené místo, systém IFTER EQU je vybaven mnoha zajímavými mechanismy.

  • Jedním z nich je lokalizace ohroženého místa pomocí automatického náhledu architektonických plánů oblasti s aktivními ikonami umístěnými přes něj. Operátor může snadno ověřit ohrožené části objektu a rychleji vést hlídku přes rádio k danému místu.
  • Operátor může také předat výtisk ohrožených míst přímo hlídce. Výtisk bude obsahovat detektory, které byly ve stavu poplachu, a také evakuační trasy.
  • Operátor může provést ověření sám tím, že se podívá na náhledy videa z kamer umístěných v této konkrétní oblasti. To je možné kliknutím na ikonu kamery umístěnou na stejném grafickém podkladu jako detektory alarmu.

Důležitou věcí je při ochraně zboží v rozsáhlých objektech plné ověření každé události. Každé otevření a zavření dveří nebo rolovacích vrat do chráněného prostoru musí být evidováno. Nejběžnějším řešením je instalace I&HAS na všechny tyto dveře a vrata, tzn. při každém otevření vrat nebo dveří se objeví alarm. Poté IFTER EQU obdrží zprávu: "Otevření vrat číslo 10" a ukáže lokalizaci alarmu na grafické podklady a také videa z kamery umístěné v blízkosti vrat. Tato funkce umožňuje okamžitě ověřit, kdo otevřel vrata/dveře a umožňuje sledovat náhled videa kamery, než budou vrata/dveře opět zavřené.

pic

Pro zefektivnění služeb a automatizace procesů (de)aktivace alarmových zón může uživatel IFTER EQU vytvářet časové plány. Tyto plány mohou být navrženy na každý den v týdnu s odlišnou dobou trvání aktivace alarmových zón. Tak lze definovat plán týdne a tento plán se bude opakovat každý týden. Výjimku pro konkrétní den lze také definovat, například během dovolené, v případě rekonstrukce apod.

Všechny události, které se udály v integrovaných systémech a v IFTER EQU jsou archivovány v databázi. Díky tomu může uživatel analyzovat minulá nebezpečí a efektivitu práce bezpečnostní služby.