Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Technologie

Celý vývojový a výrobní řetězec softwaru i hardwaru realizujeme v České republice. Procesory a další programovatelné součástky pocházejí výhradně od renomovaných výrobců. Díky tomuto a dalším opatřením jsme schopni garantovat kybernetickou bezpečnost našich řešení. Vznik nového produktu je náročný proces vyžadující spolupráci celé řady specialistů na různé obory a technologie. Typickými příklady jsou:

3D tisk

Video ukazuje tisk nové krabičky určené pro instalaci průmyslového PLC na DIN 35 v systémech automatizace budov. Díky této nové technologii 3D tisku jsme schopni zásadně urychlit přípravu finální dokumentace pro sériovou výrobu. Nové technologii dáváme přednost i vzhledem k tomu, že pro tisk používá ekologicky odbouratelný plast a minimalizuje tak množství produkovaného odpadu, čímž pomáhá šetřit životní prostředí.
3D


Testování v klimatické komoře

Naše výrobky podrobujeme náročným testům spolehlivosti v různých klimatických podmínkách. Jde například o zkoušky chladem, suchým teplem, vlhkým teplem nebo změnou teploty. Kvalitu provedených testů garantuje špičková klimatická komora Memmert .


Návrh desek plošných spojů

Každé naše nové vývojové zadání zpravidla začíná nakreslením elektrických schémat a následným navržením plošných spojů. V průběhu let prošly návrhové softwary velkou proměnou. Původně jednoduché programy, určené pouze pro výše zmíněné účely, jsou dnes propojené s databází skladového materiálu, umožňují navrhovat plošné spoje s de facto neomezeným počtem vrstev a pracují v 3D. Software rovněž automaticky propočítává optimální geometrii vysokofrekvenčních spojů a pomáhá tak elimitovat případné chyby v designu.  Po dokončení návrhu plošného spoje program vygeneruje výrobní data pro výrobu ověřovacích prototypů a následně data pro osazovací automat. Vše je maximálně zautomatizováno. Sofistikovanost používaného programu Altium došla již tak daleko, že je schopen návrháře vést pomocí nastavených pravidel a eliminovat tak případné chyby v návrhu. Díky tomu lze velmi lehce zvládnout i návrh osmivrstvých desek, které používáme například pro naše CPU moduly.


EMC

Jednou z důležitých povinností výrobců je uvádět na trh EU pouze výrobky, které svým provozem nezpůsobují nadměrné elektromagnetické rušení. Zároveň musí mít při jejich používání v obvyklém prostředí odpovídající úroveň elektromagnetické odolnosti. Abychom tyto povinnosti beze zbytku splnili, testujeme EMC vlastnosti našich výrobků již během jejich vývoje. Používáme celou škálu měřících zařízení pro zkoušky dle níže uvedených norem:

Zejména u norem zaměřených na odolnost zařízení jdeme často výrazně nad rámec minimálních požadavků normy. Typickým příkladem je testování odolnosti fast ethernet portů dle normy EN 61000-4-5. Místo zkušebního napětí generátoru naprázdno 500 V, používáme pulsy o amplitudě až 2 kV.

Po ukončení vývoje a předcertifikačních testů ověřujeme EMC v nezávislé autorizované zkušebně, zpravidla TÜV SÜD Czech.


VF Měřící přístroje

Vývoj komunikačních zařízení s přenosovou rychlostí až 10Gbps klade vysoké nároky na měřící techniku. Dlouhodobě proto používáme měřící přístroj zejména od Keysight Technologies, který je největším světovým výrobcem elektronických měřicích přístrojů. Velkou výhodou těchto přístrojů je i špičková poprodejní podpora a servis lokálního zastoupení.