Next informations This website uses cookies to provide service and traffic analysis. By using this site you agree to this.
 

Visualization software


THIS SECTION OF THE SITE IS UNDER CONSTRUCTION

Name Standard Standard
Server
Professional Professional Server Business Business Server Web Standard Web Professional
Security Systems Support x x x x x x x x
Aktomation Systems Support     x x x x   x
OPC Client     x x x x    
OPC Server   x   x   x    
SNMP Client     x x x x    
SNMP Server   x   x   x    
Modbus     x x x x    
Mbus     x x x x    
Visualization x   x   x      
Visualization with Vector Graphic Support     x   x      
Trends     x x x x x x
LUA Scripts     x x x x    
Podpora nastavení mezních hodnot     x   x      
Podpora RTSP streamů x   x   x      
Spouštění externích programů x   x   x      
Vizualizace systémových událostí x   x   x   x x
Vizualizace poplachů x   x   x   x x
Poplachové procedury x   x   x   x x
Ovládání bezpečnostních systémů x   x   x   x x
Ovládání MaR systémů     x   x     x
Správa dat a uživatelů na ústřednách*         x x    

* Platí pro ústředny SAIK, Galaxy Honeywell a Satel.

Databázová architektura klient - server
EQU2 využívá architekturu klient-server. Klientská pracoviště jsou napojena na centrální databáze pro ukládání procesních dat. Flexibilní architektura klient-server tak umožňuje správu systému z libovolného místa LAN / WAN.

Dobrý poměr cena / výkon
Zásadní výhodou EQU2 je dobrý poměr cena / výkon. Software je ideální volbou pro širokou škálu použití, jako jsou továrny, kancelářské budovy, vládní budovy, vězení nebo i letiště. To nicméně neznamená, že je určen pouze pro velké objekty. Naopak, je vhodnou volbou i pro malou firmu, protože systém může růst spolu s ní.

Transparentní cenová politika
Všechny ceny za jednotlivé integrace a upgrady jsou uvedeny v oficiálním ceníku výrobce. Koncový klient tak může dopředu plánovat náklady zprovoznění a další rozšiřování systému.

Přívětivý grafický vzhled systému
Uživateli je dána velká volnost při vytváření vlastního vzhledu systému. Může si velmi detailně nadefinovat grafický vzhled a funkčnost s ohledem na jeho potřeby tak, aby mu práce v systému byla příjemná. Pokud nelze umístit vše na jeden monitor, uživatel může vizualizovat stav celého objektu až na 8 monitorech z jednoho klientského pracoviště (licence). Pokud chce uživatel připevnit monitor na zeď, může si zvolit režim, který nevyžaduje použití klávesnice nebo myši a konfigurace je dálkově ovládána z jiné pracovní stanice.

Podpora řešení krizových situací
Jednou z nejdůležitějších funkcí systému je vedení uživatele od všeobecného k podrobnějšímu plánu. Tato funkce se často používá u větších objektů, kde zobrazení plánu v největším detailu s detektorem ve stavu poplachu by mohlo činit problémy místo poplachu detekovat. Stěžovalo by to také navigaci hlídky jedoucí na místo mimořádné události. Navíc, pokud poplach nastane na různých místech najednou, pomáhá tato funkcionalita ke zrychlení rozhodování a nastavení priorit.

Postup řešení
Při poplachu se obsluze systému automaticky zobrazí postup pro jeho řešení a eliminaci nebezpečí. Postup se může lišit pro každý detektor a denní dobu. Aby nedošlo ke zkomplikování řešení krizové situace, kliknutím mimo postup je tento skryt.

Poznámka k poplachu
Po ukončení poplachu má operátor možnost se k uskutečněnému řešení vyjádřit. Všechny události související s nebezpečím jsou včetně poznámek uloženy v databázi pro následnou analýzu práce bezpečnostní služby.

Automatizace budov
EQU2 umožnuje ovládat a dohlížet nad systémy automatizace budov pomocí standardních komunikačních protokolů MODBUS, M-BUS, BACKNET, SNMP, OPC a zároveň podporuje produkty firem jako: BOSCH, COMPAS, HONEYWELL, POLON ALFA, UTC Fire & Security, SCHRACK SECONET, TYCO a SIEMENS. Kombinace těchto vlastností umožňuje výrazně zvýšit efektivitu bezpečnostního systému.

Products: