Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

APLIKACE


Během našeho dlouholetého působení v oblasti vývoje a výroby zařízení pro bezpečnostní a automatizační systémy jsme se podíleli na celé řadě úspěšných projektů po celém světě. Naše výrobky jsou součástí systémů v Jižní i Severní Americe, Evropě, Asii a Africe. V této části našich webových stránek naleznete výběr typických aplikací našich produktů s důrazem na jejich hlavní výhody, které nám pomohly k úspěchu.

developer

 

 

Energetická nezávislost

Obnovitelné zdroje energie jsou stále nedoceněným darem přírody a cestou k tzv. zelené, nizkoemisní ekonomice. Je důležité myslet nejenom ekonomicky, ale vzhledem ke stavu naší planety převzít zodpovědnost za její budoucnost a nasměrovat generaci našich dětí od komerce zpět ke zdravému rozumu. Není to samozřejmě jednoduchá cesta. Dlouhá desetiletí žijeme v blahobytné éře energetických monopolů. Pravidelně platíme faktury a zapomínáme, že téměř bezplatná energie je k dispozici nám všem. Asi namítnete, že cena kWh vyrobené za pomoci vlastní solární, vodní nebo větrné elektrárny není vždy nižší, než té koupené. Ovšem zejména pocit nezávislosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí jí přidává další neocenitelnou hodnotu. Osobně jsem si to ověřil po koupi pozemku za městem. Elektřina, voda, plyn jsou mimo dosah a nedá se tedy na ně spolehnout. Na jaře jsem na pozemku založil vinohrad, zasadil pár stromů a zeleninu. Proto jsem i začal hledat způsob jak zajistit dostatek energie pro plánovaný bezpečnostní systém a čerpání vody z vrtané studny. V takové situaci doporučuji začít "googlovat". Vygooglované nápady potom vhodně zkombinovat, přidat vlastní know-how a vyzkoušet to. Žádný učený z nebe nespadl, proto když se něco nepovede napoprvé, zkuste to znovu. No a potom zase znovu,...

Flexibilita

Cílem propojení bezpečnostních a automatizačních systémů do jednoho celku je dát jeho jednotlivým částem dodatečnou přidanou hodnotu. Bez ní by propojení pozbývalo smyslu. Společnost METEL se dlouhodobě a konzistentně zabývá vývojem a výrobou síťových prvků, které toto umožňují na úrovni:

Automatizace a řízení

Systémy automatizace a řízení lze obecně definovat jako systémy minimalizující nutné zásahy člověka. Mají pozitivní vliv například na

Bezpečnost

Mozkem všech našich průmyslových switchů a PLC jsou CPU moduly vlastní výroby s jednotnou sadou konfiguračních nástrojů. Zákazník se proto nemusí učit odlišné postupy konfigurace pro jednotlivé typy switchů a řídících jednotek.

Vizualizace procesů

IFTER EQU

Software IFTER EQU je informační systém pro vizualizaci, integraci a správu bezpečnostních systémů a dále pro automatizaci budov a jejich řízení z kontrolních center. Vestavěná podpora systémů pro kontrolu přístupu, kamerových systémů, poplachových systémů, systémů požární signalizace nebo automatizace budov umožňuje nastavit reakce jednoho systému na události, ke kterým došlo v jiném systému, například zobrazování videa z kamery 
v místnosti, kde došlo k poplachu.

Odolnost proti přepětí

Přepětí je fyzikální jev, který se z různých důvodů čas od času vyskytne a šíří v elektrických soustavách. Nejčastější příčiny vzniku přepětí lze rozdělit na:
- atmosférická přepětí při bouřkách
- přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny
- přechodové děje vzniklé při spínání a vypínání
- přechodné děje při poruchových stavech

Zákaznické aplikace

Našim zákazníkům nabízíme řešení jejich individuálních požadavků. Obvykle se jedná o úpravu stávajícího produktu nebo i o vývoj zcela nového zařízení, na základě zákazníkem dodané specifikace.

Technologie

Celý vývojový a výrobní řetězec softwaru i hardwaru realizujeme v České republice. Procesory a další programovatelné součástky pocházejí výhradně od renomovaných výrobců. Díky tomuto a dalším opatřením jsme schopni garantovat kybernetickou bezpečnost našich řešení.