Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Management a ochrana vodních zdrojů


Bezdrátový standard LoRaWAN je ideálním řešením pro monitorování a správu vzdálených vodních zdrojů. Naše PLC s rozhraním LoRaWAN jsou navíc podstatně flexibilnější než konvenční koncové body měřící 1-2 veličiny. Modularita PLC umožňuje sestavit koncový bod s desítkami různých vstupů a výstupů. Koncový bod navíc může samostatně spouštět svůj vlastní řídicí program napsaný v programovacích jazycích EN61131-3.

Bezdrátová & Šifrovaná síť

LoRaWAN kombinuje nízkou rychlost přenosu dat a robustní modulaci, aby dosáhl komunikačního dosahu v řádu jednotek km. Klíčovými výhodami LoRaWAN technologie je obousměrná komunikace a velký dosah, který je obvykle 2–5 km v městských oblastech a 15 km v příměstských oblastech. Všechna zařízení LoRaWAN šifrují přenášená data algoritmem AES s klíčem o délce 128 bitů.

Koncové body založené na PLC

LoRaWAN zařízení mají omezen "duty cycle" na 1%, což neumožňuje komunikaci v reálném čase a zejména dálkové ovládání v reálném čase. Naše koncové body založené na modulárních PLC IPLOG-GAMA tento nedostatek do značné míry eliminují. PLC spouští řídicí program nezávisle na centrálním serveru a prostřednictvím sítě LoRaWAN jsou přenášena pouze potřebná data pro vizualizaci, protokolování a zpětnou vazbu operátora. Typickými příklady použití jsou poplašné systémy pro monitorování odlehlých území, sběr dat z meteorologických stanic, řízení čerpání vody ze studní apod.

Velký výběr vstupů a výstupů

Díky koncovým bodům na bázi modulárních PLC lze použít širokou škálu vstupů, výstupů a sériových rozhraní. Každý koncový bod tak může obsahovat až desítky vstupů a výstupů a fungovat jako IO koncentrátor s rozhraním LoRa. K PLC lze navíc připojit snímače a IO moduly s rozhraními LAN, 1-Wire nebo Modbus


DEMO OFF-GRID Systém

Všechny zájemce zveme k návštěvě našeho DEMO systém v České Skalici. Systém prakticky demonstruje solární čerpadlo s dálkovým ovládáním a monitorováním prostřednictvím bezdrátové sítě LoRaWAN.

Březen 2017

Vytvoření samotného DEMO systému předcházel průzkumný vrt o hloubce 50 metrů.

2017 - 2018

Po dokončení vrtu jsme pokračovali výstavbou stříšky a ne příliš úspěšnými zkouškami čerpadla poháněného 12V elektromotorem. Čerpadlo nebylo dostatečně účinné a spolehlivé pro hladinu vody v hloubce okolo 33m.

Květen 2019

Dokončili jsme vývoj rozhraní IoT LoRaWAN pro naše IPLOG PLC.
Pro důkladné otestování funkce v OFF-GRID režimu jsme na studnu nainstalovali:

Solární panely

LoRaWAN End Node

PLC IPLOG-GAMA s nabíječem

24 VDC ponorné čerpadlo

 

 

 

 

 

Související produkty