Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

TCP komunikace po LAN


Připojení senzorů přes TCP

V celé řadě systémů jako jsou např:

je třeba propojit vzdálené senzory se softwarem, který je nainstalovaný na serveru.

TCP komunikace po LAN

Nejjednodušší a většinou aplikací podporovanou komunikací je tzv TCP spojení. Pro jeho uskutečnění jsou potřeba 2 strany:

Navazování a ukončování TCP spojení je vždy inicializováno TCP klientem. POZOR však na možný omyl !! Při sběru dat ze vzdálených čidel do serveru s nainstalovanou aplikací, server (hardware) ≠ TCP server. TCP server je v tomto případě IP převodník u čidla a server (hardware) je z hlediska TCP protokolu TCP klientem.

Navázání TCP spojení

Protože je TCP spojovou transportní službou, musí před odesíláním dat dojít k navázání spojení mezi TCP klientem a TCP serverem. Navázání spojení je rozděleno do tří kroků.

Obě strany (TCP server a TCP klient) si pamatují číslo své sekvence i číslo sekvence protistrany. Tyto čísla se používají pro další komunikaci a určují pořadí paketů. Když úspěšně proběhne výše popsaný trojcestný handshaking, je spojení navázáno a zůstane tak až do ukončení spojení.

Ukončení TCP spojení

Pro ukončení přenosu dat musí proběhnout proces ukončení spojení, který uvolní všechny alokované zdroje (TCP porty). K ukončení spojení se používají datagramy s příznaky FIN a ACK. Zahájit ukončování spojení mohou obě strany. Příklad ukončení zahájeného TCP klientem:

Po těchto krocích je TCP spojení ukončeno.

Podpora TCP spojení v METEL zařízeních

METEL IP zařízení TCP režim standardně podporují na RS485 a RS232 portech. Koncová zařízení, kterými jsou v tomto případě switche LAN-RING, monitorovací jednotky IPLOG nebo převodníky sériových linek miniLAN se nastaví do TCP server režimu. Po jednuduchém nastavení TCP portu a komunikačního módu lze připojit:

Nastavení TCP server portu

Zde nastavíte TCP server port pro navázání spojení. K rozlišení TCP spojení používá TCP protokol čísla portů (tzv. TCP porty). Celkem existuje 65535 TCP portů rozčleněných do třech skupin:

Pro nastavení TCP portu je třeba vybírat z tzv. privátních portů.

pic

Nastavení režimu sériové linky

V menu BUS vyberete správný mód sériové linky. V TCP režimu se obvykle používají tyto možnosti:

pic

Příklad propojení s PIDS systémem ABSOLUTE (SICURIT)

pic

Příklad propojení s PIDS systémem CIAS

pic

pic

Příklad propojení s PIDS systémem PERIDECT

/data/img/solutions_schemas/category/Peridect2.gif

/data/img/solutions_schemas/category/Cias1.gif /data/img/solutions_schemas/category/Cias2.gif

Příklad propojení se systémem HUB-PRO

pic

pic

Příklad propojení se systémem SATEL-ACCO

pic

pic

 

 

Související produkty