Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Jak nastavit logický součet OR mezi digitálními vstupy a výstupy?


Poznámka: Zařízení METEL = všechna zařízení podporující Event management (LAN-RING switche 2. generace s fw. 45 a vyšším, IPLOG jednotky a VoIP moduly)

V případech, kdy je vyžadováno sloučení více vstupů na jeden výstup, nezbývá než použít logickou operaci OR. Výstup je aktivní v případě, že alespoň jeden ze vstupů je v aktivním stavu. Aktivním stavem může být sepnutý/rozepnutý stav u digitálních vstupů nebo sabotáž-zkrat, nízký odpor, klidový stav, vysoký odpor, alarm, porucha, antimasking, sabotáž-rozepnuto u vyvážených smyček s EOL rezistory.

pic

Nastavení funkce OR v aplikaci SIMULand

Na obrázku níže je nastavena funkce OR mezi vstupy IN1, IN2 a relé výstupem č. 4 na expandéru s adresou 2. Princip nastavení spočívá v tom, že informace o stavech vstupů jsou přenášeny samostatně pro aktivní a klidový stav.

pic

 

Související produkty