Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

IFTER EQU - zajišťování bezpečnosti v obchodních a skladovacích objektech


IFTER EQU je systém integrující zařízení bezpečnostních systémů do jednoho komplexního celku. Zároveň umožňuje zobrazit jejich stav. IFTER EQU zaručuje účinnou ochranu objektu, usnadňuje podporu a poskytuje možnosti kvalitní vizualizace. Účinnost poplachových systémů (EZS), požární signalizace (EPS), systému řízení přístupu (ACS) a uzavřených televizních okruhů (CCTV) se razantně zvyšuje, když jsou všechny tyto systémy propojeny do jedné softwarové nadstavby s vhodně nastavenými vazbami mezi systémy.

pic1

Hlavním cílem architektů při návrhu obchodních a skladovacích objektů by se mělo stát zajištění jejich optimální využitelnosti pro původně zamýšlený účel vzniku objektu. S tím úzce souvisí i náklady na ochranu objektu při každodenním používání. Velmi často dochází k domu, že se majitel objektu věnuje bezpečnostním aspektům teprve po případné krádeži či nehodě. V ten okamžik jsou již ale náklady na modernizaci bezpečnostního systému výrazně vyšší, nehledě na ztráty na majetku touto situací vzniklé.

Hlavní bezpečnostní rizika, která se mohou ve velkých objektech vyskytnout, jsou:

pic

IFTER EQU je optimálním řešením pro všechna výše uvedená rizika. Mezi hlavní funkce, používané při ochraně rozsáhlých objektů, patří:

pic

Aby bylo možné rychle identifikovat ohrožené místo, systém IFTER EQU je vybaven mnoha zajímavými mechanismy.

Důležitou věcí je při ochraně zboží v rozsáhlých objektech plné ověření každé události. Každé otevření a zavření dveří nebo rolovacích vrat do chráněného prostoru musí být evidováno. Nejběžnějším řešením je instalace I&HAS na všechny tyto dveře a vrata, tzn. při každém otevření vrat nebo dveří se objeví alarm. Poté IFTER EQU obdrží zprávu: "Otevření vrat číslo 10" a ukáže lokalizaci alarmu na grafické podklady a také videa z kamery umístěné v blízkosti vrat. Tato funkce umožňuje okamžitě ověřit, kdo otevřel vrata/dveře a umožňuje sledovat náhled videa kamery, než budou vrata/dveře opět zavřené.

pic

Pro zefektivnění služeb a automatizace procesů (de)aktivace alarmových zón může uživatel IFTER EQU vytvářet časové plány. Tyto plány mohou být navrženy na každý den v týdnu s odlišnou dobou trvání aktivace alarmových zón. Tak lze definovat plán týdne a tento plán se bude opakovat každý týden. Výjimku pro konkrétní den lze také definovat, například během dovolené, v případě rekonstrukce apod.

Všechny události, které se udály v integrovaných systémech a v IFTER EQU jsou archivovány v databázi. Díky tomu může uživatel analyzovat minulá nebezpečí a efektivitu práce bezpečnostní služby.


Související produkty