Więcej informacji Ta strona używa plików cookie do świadczenia usług i analizy ruchu. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to.
 

Odporność na przepięcia


Przepięcie to zjawisko fizyczne, które od czasu do czasu i z różnych powodów, występuje i rozprzestrzenia się w instalacjach elektrycznych. Do najczęstszych rodzajów przepięć należą:
- przepięcie atmosferyczne podczas burzy
- przepięcie w wyniku wyładowania elektryczności statycznej
- przepięcie przejściowe, wywołane przez włączanie i wyłączanie
- przepięcie przejściowe, występujące z powodu awarii

Mając na uwadze, że przepięcia mogą powodować uszkodzenia urządzeń elektronicznych, konieczne jest użycie zabezpieczeń przed przepięciami, zwłaszcza w instalacjach zewnętrznych i przemysłowych. Z tego powodu porty urządzeń opracowanych i wyprodukowanych przez METEL są standardowo chronione przed przepięciem, a poziom ochrony jest skalowany w celu odzwierciedlenia oczekiwanego rozmieszczenia urządzenia:
porty Fast Ethernet dla instalacji zewnętrznych: 1000A fala prądowa 8/20 µs
porty Fast Ethernet dla instalacji wewnętrznych: 30A fala prądowa 8/20 µs
porty Gigabit Ethernet: 30A fala prądowa 8/20 µs
wejścia zasilania 10-60VDC: 100A fala prądowa 8/20 µs

Do testowania odporności naszych urządzeń wykorzystujemy następujące normy:

EN 61000-4-5,

odpowiednia do badania wytrzymałości urządzeń na niskoenergetyczne impulsy, niskim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.

EN61000

EN61643-11,

która jest wykorzystywana do testowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, czyli badania wytrzymałości na impulsy o wysokiej energii, zbliżonych do rzeczywistych poziomów przepięć, szczególnie podczas burzy.

IEC61643

Rezultatem tych intensywnych badań jest skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa portów, która wpływa na niezawodność naszych produktów. Mają one także wpływ na bardzo wysoki poziom bezawaryjnej pracy wyrażony wartością MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy). W celu zapewnienia maksymalnie nieobciążonej pracy obliczamy MTBF korzystając z niezawodności sprzedanych urządzeń według wzoru: MTBF=H/F, gdzie H = całkowita liczba godzin pracy wszystkich sprzedanych przełączników, a F = liczba awarii.

Dzięki temu klient otrzymuje wiarygodną informację o jakości naszego sprzętu. Należy mieć na uwadze, że MTBF wpływa nie tylko na jakość samego urządzenia, ale również na jakość dostarczanej dokumentacji i wsparcia technicznego świadczonego klientom.
Inną często stosowaną metodą kalkulowania MTBF jest obliczanie oczekiwanego MTBF korzystając z niezawodności poszczególnych komponentów. Jest to jednak tylko założenie i stanowi główną wadę tego podejścia, ponieważ nie uwzględnia wystąpienia przepięcia podczas funkcjonowania urządzenia w warunkach rzeczywistych.
Wybrana metoda obliczeń MTBF dostarcza również cennych informacji do ciągłego udoskonalania jakości naszych urządzeń zgodnie z certyfikowanym systememem zarządzania jakością ISO 9001:2009.
Aktualne wartości MTBF można znaleźć TUTAJ.

Jakie korzysci niosą nasze produkty ze zintegrowaną ochroną przeciwprzepięciową?
- Znaczne ograniczenie kosztów obsługi systemu
- 5-letnią gwarancję ALL INCLUSIVE
- Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność tak obsługiwanego systemu