Więcej informacji Ta strona używa plików cookie do świadczenia usług i analizy ruchu. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to.
 

Automatyka i sterowanie


Systemy automatyki i sterowania można ogólnie zdefiniować jako systemy minimalizujące działania interwencyjne człowieka. Mają pozytywny wpływ na:

  • efektywność produkcji,
  • oszczędność kosztów ogrzewania i chłodzenia,
  • zmniejszenie personelu do zapewnienia wymaganych działań.

W wielu obszarach stopień automatyzacji i zarządzania procesami osiągnął poziom, w którym interwencja człowieka nie jest już potrzebna. Zautomatyzowane systemy stały się częścią naszego życia, a ich znaczenie wciąż rośnie. Stale ulepszamy naszą gamę produktów, aby dopasować się do najnowszych trendów. Ważnym momentem w naszej produkcji było pojawienie się technologii IP w roku 2007. Już od drugiej generacji przemysłowych przełączników LAN-RING, częścią ich oprogramowania jest blok zwany Menedżerem zdarzeń, a także wejścia i wyjścia fizyczne (cyfrowe wejścia, wyjścia przekaźnikowe) oraz wirtualne (zdarzenia TCP, polecenia ONVIF). Rozwój jest oczywiście kontynuowany. Aktualnie mamy opracowane przemysłowe sterowniki PLC IPLOG-GAMA zgodnie z normą IEC 61131. W trzeciej części normy zdefiniowane są języki programowania, które stały się globalnym standardem programowania nowoczesnych systemów automatyki. Niezależność normy IEC 61131-3 od organizacji i firm prywatnych pozwala na łatwe przenoszenie tych programów pomiędzy różnymi producentami systemów sterowania. W celu ułatwienia programowania naszych sterowników IPLOG-GAMA i modułów IO, przygotowaliśmy wszechstronne środowisko programistyczne METEL IEC 61131-3 IDE.

METEL IEC 61131-3 IDE

IDE to kompletne środowisko programistyczne do tworzenia, zarządzania i debugowania programówdla sterowników IPLOG.

 

Menedżer zdarzeń - przegląd dostępnych wejść i wyjść

Unikalny zestaw narzędzi w przełącznikach LAN-RING i sterownikach IPLOG umożliwia skonfigurowanie różnych automatycznych akcji niezależnych od oprogramowania zewnętrznego. Poniższa tabela przedstawia wejścia i wyjścia, które mogą być wykorzystane do tworzenia automatycznych akcji.

Szersze informacje o poszczególnych rodzajach wejść i wyjść dostępne są na stronie www.metel.eu