Więcej informacji Ta strona używa plików cookie do świadczenia usług i analizy ruchu. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to.
 

IFTER EQU - zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach handlowych i magazynowych


InPro BMS jest systemem integrującym urządzenia systemu bezpieczeństwa znajdujące się na terenie obiektu oraz wizualizującym ich stan. Zapewnia istotne zwiększenie skuteczności ochrony obiektu dzięki łatwości obsługi,a także dużych możliwości prezentacyjnych. Trudno jest zbudować sprawnie działający system bezpieczeństwa bez zastosowania InPro BMS. Skuteczność systemów bezpieczeństwa (Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN, Sygnalizacji Pożaru - SSP, Kontroli Dostępu - SKD i Telewizji Przemysłowej - CCTV) znacznie wzrasta, gdy są one wizualizowane na jednym ekranie oraz gdy poprzez system integrujący zrealizowane są wzajemne powiązania między tymi systemami. Uzyskuje się wtedy między innymi weryfikację powstałego pożaru w SSWiN (czujka PIR również wykryje wzrost temperatury) i CCTV.

pic

Intensywne użytkowanie wielko-powierzchniowych obiektów handlowych i magazynowych jest dużym wyzwaniem dla służb zapewniających bezpieczeństwo i ochronę majątku firmy. Głównym celem, jaki stawiają sobie architekci podczas projektowania takich obiektów jest (jest nie tylko) optymalne przemieszczanie się klientów i towarów, lecz także efektywne wykorzystanie przestrzeni do składowania towarów. Celem drugorzędnym lub też niekiedy nawet pomijanym jest jego ochrona podczas codziennego użytkowania. Często, dopiero po długim okresie od zaistniałego zagrożenia życia osób znajdujących się na terenie obiektu lub powstania dużych strat związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą towaru, właściciel zwraca uwagę na aspekt ochrony. W takiej sytuacji koszty modernizacji systemu ochrony są znacznie większe, zwłaszcza gdy należy pokryć również koszty powstałych strat.

Zagrożenia na obiektach wielko-powierzchniowych. Do podstawowych zagrożeń jakie występują na obiektach wielkopowierzchniowych możemy zaliczyć:

Zagrożenie pożarowe, ze względu na duże gabaryty obiektu utrudniona jest ewentualna akcja gaśnicza, a powstałe straty mogą być wielomilionowe. Po wykryciu pożaru istotna jest jak najszybsza identyfikacja miejsca zagrożenia oraz przeprowadzenie sprawnie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej. W przypadku SSP posiadających często ponad tysiąc czujek, może nie być sprawą prostą.

pic

Zagrożenie włamania i napadu. Zagrożenie to możemy podzielić na zagrożenie wewnętrzne, którego źródłem są pracownicy obiektu oraz zewnętrzne, którego źródłem są osoby niezatrudnione na nim. Aby ułatwić ochronie przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom instaluje się na terenie obiektu systemy SSWiN oraz CCTV.

Zagrożenie przemieszczania się po obiekcie nieuprawnionych osób. Ograniczenie tego zagrożenia osiąga się poprzez zastosowanie SKD i stworzenie stref dostępu dla wybranych grup osób. Zastosowanie tego sprzętu ogranicza zagrożenie utraty informacji będących tajemnicą firmy, jak i drobne kradzieże dokonywane przez „błądzące" osoby.

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem usprawniającym obsługę systemów bezpieczeństwa jest InPro BMS. Do głównych funkcji InPro BMS wykorzystywanych na obiektach wielko-powierzchniowych możemy zaliczyć:

Integracja - InPro BMS obsługuje większość popularnych w Polsce urządzeń systemów bezpieczeństwa. Obsługa jest prowadzona dwukierunkowo: InPro BMS pobiera aktualny stan systemu i zdarzenia oraz steruje pracą tych urządzeń. Istotna jest również możliwość tworzenia relacji między systemami, np. alarm z czujki pożarowej może spowodować wysłanie sterowania w zależności od potrzeb do systemu SSWiN, SKD lub CCTV.

Wizualizacja - InPro BMS prezentuje na podkładach graficznych stan takich elementów systemu bezpieczeństwa jak: czujki, strefy alarmowe, drzwi, kamery. Prezentacja odbywa się poprzez ikony zmieniające stan, w zależności od aktualnego stanu prezentowanego urządzenia np. dozoru, aktywności, alarmu, uszkodzenia. Klikając na daną ikonę możemy sterować pracą urządzenia poprzez np. wysłania komendy blokowania lub uzbrojenia. Dodatkowo mamy szybki podgląd na ostatnie zdarzenie i alarm powstałe na danym elemencie.

pic

W celu szybkiej identyfikacji miejsca zagrożenia, InPro BMS zostało wyposażone w wiele ciekawych mechanizmów. Do nich możemy zaliczyć lokalizację miejsca zagrożenia poprzez automatyczne wyświetlanie podkładów architektonicznych z zagrożonego obszaru, posiadającego ikony aktywnych czujek. Operator ma możliwość łatwej weryfikacji, w której części obiektu się znajduje, co ułatwia mu kierowanie przez radio patrolem weryfikującym zagrożenie. Dla ułatwienia pracy patrolu może przekazać im wydruk zagrożonego obszaru z naniesionymi czujkami, będącymi w alarmie i drogami ewakuacyjnymi. Oczywiście podczas trwania całej akcji, operator dodatkowo może osobiście prowadzić weryfikację zagrożonego miejsca poprzez kamery rozmieszczone w tym rejonie, klikając na ich ikony znajdujące się na wspólnych planach z czujkami alarmowymi. W wielko-powierzchniowych obiektach handlowych i magazynowych istotne dla ochrony towarów jest pełna weryfikacja każdego otwarcia i zamknięcia drzwi lub rolety prowadzących do chronionego obszaru oraz zapewnienie ewidencji takiego zdarzenia. Najczęściej realizuje się to poprzez utrzymywanie na drzwiach i roletach uzbrojenia systemu SSWiN. Dzięki temu, otwarcie rolety powoduje powstanie alarmu. InPro BMS automatycznie odczytuje komunikat np. „Otwarcie rolety nr 10", pokazuje lokalizację alarmu na planach architektonicznych oraz obraz z kamery skierowanej na daną roletę. Pozwala to na natychmiastową weryfikację kto otworzył roletę i możliwość prowadzenia aż do jej zamknięcia stałego nadzoru wizyjnego.

pic

W celu usprawnienia obsługi oraz automatyzacji procesu uzbrajania i rozbrajania stref alarmowych można w InPro BMS zdefiniować harmonogramy. W harmonogramach na każdy dzień tygodnia można ustawić inny okres, w którym dana strefa alarmowa będzie uzbrojona. Tworzymy w ten sposób definicję tygodnia, która co tydzień samoistnie będzie powtarzana. Od tej tygodniowej definicji możemy zdefiniować odstępstwa w postaci dni specjalnych, z których korzystamy zarówno podczas świąt jaki podczas udzielanym ekipom remontowym awizacjom.

Wszystkie zdarzenia powstałe w integrowanych systemach jak i samym InPro BMS są archiwizowane w bazie danych, dzięki czemu można dokonywać analiz zaistniałych zagrożeń oraz analizować poprawność pracy ochrony.