Więcej informacji Ta strona używa plików cookie do świadczenia usług i analizy ruchu. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na to.
 

Cyfrowe, zbalansowane wejścia i wyjścia switcha LAN-RING


Cyfrowe wejścia i wyjścia

Wejścia i wyjścia cyfrowe umożliwiają przesyłanie dwustanowej informacji w trybach:
CLOSE - jeśli wejście jest włączone (zamknięte), zostanie wykonane zdefiniowane zdarzenie.
Typowe zastosowanie - przycisk START aktywujący impuls na wyjściu przekaźnika do otwarcia bramy.
OPEN - jeśli wejście jest rozłączone (otwarte), zostanie wykonane zdefiniowane zdarzenie.
Typowe zastosowanie - ustawienie trybu OPEN dla kontaktronu. Gdy drzwi się otwierają, urządzenie wysyła polecenia HTTP do kierowania kamerą na preset, wyświetla tekst, itp.
DIRECT - stan wejścia jest okresowo kopiowany na ustawione wyjście. Ten tryb jest zwykle stosowany do przesyłania stanu wejścia bezpośrednio do wyjść przekaźnikowych.
Stan wejścia cyfrowego może być przesyłany do wyjść lokalnych lub, za pomocą opcji ETH, do wyjść zdalnych urządzeń.

Zbalansowane pętle alarmowe

Cyfrowe wejścia switchów i jednostek IPLOG mogą być przełączane do trybu ALARM obsługującego pętle zbalansowane stosowane w systemach alarmowych. Są to w zasadzie wejścia analogowe o zmiennej rezystancji połączonej pętli w zakresie 0....30kΩ.
Maksymalna długość strefy: 100m
Maks. liczba wyróżnionych stanów: 8 Sposób balansowania pętli i rezystancji odpowiadającej odrębnym stanom można łatwo ustawić w aplikacji SIMULand.